Biuro Tłumaczeń Zduńska Wola ŻEROMSKIEGO 7/9 pok 3 tel. 663142549(budynek na terenie MSC I piętro)
I piętro pok nr3)
Tłumaczymy Wszystkie Języki
Tłumacz Języka Angielskiego
Tłumaczenia przysięgłe
ustanawiają bardzo reprezentatywny rodzaj tłumaczeń, od którego wiele zależy. Są to dokumenty respektowane przez sądy, urzędu oraz inne instytucje publiczne. Tego typu translacjaRealizowany jest przez tłumacza przysięgłego, który dokonuje zalegalizowania {dokumentów poprzez przybicie na nim pieczęci. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonujeUprawomocnienia została oddana mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.
Tłumacz Języka Niemieckiego
Tłumacz przysięgły musi otrzymać nominację od Ministra Sprawiedliwości. W chwili jej otrzymania staje się osobą zaufania publicznego, na której leżą obowiązki wynikające z ochrony i poszanowania prawa. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).
Tłumacz Języka Holenderskiego