dr inż. Mariusz Książek
uprawniony konstruktor, materiałoznawca i specjalista mykologiczno-budowlany
Kontakt: e-mail: ksiazekmariusz@wp.pl; tel. 603-347 ekspertyzy, ekspertyza, ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy techniczne, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy sądowe, ekspertyzy mykologiczno budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne419

W ramach swojej działalności zawodowej wykonuję:
ekspertyzy: budowlane, mykologiczne, konstrukcyjne, techniczne i sądowe, opinie, orzeczenia i oceny techniczne
ekspertyzy, ekspertyza, ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy techniczne, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy sądowe, ekspertyzy mykologiczno budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne419

W ramach swojej działalności zawodowej wykonuję:
przeglądy okresowe i kontrole techniczne obiektów budowlanychekspertyzy, ekspertyza, ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy techniczne, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy sądowe, ekspertyzy mykologiczno budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne419

W ramach swojej działalności zawodowej wykonuję: projektowanie, kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych; pomiary, badania i analizy: wilgotnościowe ścian oraz zasolenia różnych materiałów i obiektów budowlanychekspertyzy, ekspertyza, ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy techniczne, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy sądowe, ekspertyzy mykologiczno budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne419

W ramach swojej działalności zawodowej wykonuję:
pomiary, badania i analiza skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej;
pomiary, badania i analizy laboratoryjne materiałów budowlanych;
pomiary i badania natężenia dźwięku (hałasu).
ZAPEWNIAM NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG!!!ekspertyzy, ekspertyza, ekspertyzy budowlane, ekspertyzy mykologiczne, ekspertyzy techniczne, ekspertyzy konstrukcyjne, ekspertyzy sądowe, ekspertyzy mykologiczno budowlane, opinie techniczne, oceny techniczne419