ZASIŁEK RODZINNY PO ROZWODZIE Do czasu rozwodu zasiłek rodzinny był wypłacany na ojca, obecnie dzieci pozostają pod opieką matki. Powinna ona prawo wnioskować o przeniesienie zasiłku rodzinnego na nią. Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeżeli dzieci mają prawa do alimentów.

LIKWIDACJA FIRMY A UBEZPIECZENIE Właściciele firmy, którzy zamykają działalność gospodarczą mogą kontynuować składki na ZUS. W celu kontynuacji składek ZUS emerytalno-rentowych trzeba złożyć zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Podajemy na druku ZUA kod tytułu ubezpieczenia 19 00 xx.

UBEZPIECZENIE OSOBY BEZROBOTNEJ Po dopełnieniu obowiązku zgłoszenia do ZUS członka rodziny będzie on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli małżonek jest bezrobotny i ta osoba jest również zarejestrowana na bezrobociu nie można zgłaszać jej do ubezpieczeń jako członka rodziny.

SPÓŹNIENIE Z OPŁATĄ SKŁADEK Nawet trzy-dniowe spóźnienie w opłaceniu składek ubezpieczeniowych doprowadzi do ustania ubezpieczenia chorobowego. Można jednak wrócić do ubezpieczenia. Pracodawca opłacający składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego winna wystąpić do ZUS z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na jednorazowe spóźnienie w opłacaniu składek. Pomocne w uzyskaniu zgody dla przedsiębiorcy będzie dotychczasowe regularne opłacanie składek.

ŚWIADCZENIA A OPIEKĘ NAD DZIECKIEM Małżonek zwykle sprawujący opiekę nad dzieckiem jest niezdolny do opieki z powodu choroby. W takiej sytuacji drugi małżonek może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Maksymalna długość urlopu wynosi 60 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w takim wymiarze na opiekę nad dzieckiem i innymi chorymi członkami rodziny.

FAKTY O URLOPIE BEZPŁATNYM PRACOWNIKA Gdy pracownik występuje z wnioskiem o otrzymanie bezpłatnego urlopu, pracownik nie może być wyrejestrowany z ubezpieczeń pracownika nie można wyrejestrować z ubezpieczeń. Nie podlega on ubezpieczeniom ZUS.

INFORMACYJNA PRO FORMA Celem wystawienia faktury pro forma jest poinformowanie kontrahenta o cenie produktu. Wystawienie faktur pro forma ma na celu także uzyskanie od kontrahenta zaliczki lub przedpłaty. Ten typ faktury nie ma wagi zwykłej faktury.