Należy uwzględnić zmienne warunki pracy oleju: od zimnego startu silnika poprzez pracę na biegu jałowym, pracę przy różnych jego obciążeniach, aż do jego zatrzymania.
Olej powinien posiadać właściwości umożliwiające spełnianie wszystkich przypisanych mu funkcji. Projektant oleju powinien pamiętać o wszystkich tych uwarunkowaniach i uwzględnić je przy opracowywaniu technologii oleju.

DOBÓR OLEJÓW SILNIKOWYCH Jeżeli chcemy zastosować do silnika olej innego producenta (innej marki) to powinniśmy dobrać olej:
- o tej samej klasie lepkości
- o tej samej klasie jakościowej W przypadku braku zaleceń wg ACEA/CCMC może być wystarczająca klasyfikacja wg API z tym jednak zastrzeżeniem, że klasyfikacja europejska jest ostrzejsza i w większym stopniu uwzględnia europejskie konstrukcje silników. Olej niższej klasy jakościowej można zastąpić olejem klasy np. SG/CD, ale nigdy odwrotnie. Nie jest również wskazane przechodzenie na stosowanie oleju lepszego o kilka klas np. z klasy SD na SG. Jeżeli mamy wątpliwości to najlepiej wybrać olej klasy lepkościowej SAE 15W/40 lub 10W/40.

KLASYFIKACJA EUROPEJSKA ACEA (CCMC) W związku z tym, że warunki eksploatacji pojazdów europejskich są odmienne w porównaniu z amerykańskimi, opracowano klasyfikację ACEA (CCMC). Uwzględnia ona jedynie nowoczesne, o wysokiej jakości oleje silnikowe.

OLEJE ENERGOOSZCZĘDNE (klasyfikacja EC) Energia wytwarzana przez silnik spalinowy w części jest zużywana na pokonanie oporów wewnętrznych. Opory te są bezpośrednio zależne od lepkości oleju. W związku z tym silniki smarowane olejami o większej lepkości zużywają nieco więcej paliwa niż silniki o smarowane olejami o mniejszej lepkości. Oszczędność paliwa może być rzędu kilku procent.

PODSTAWOWE WŁASNOŚCI OLEJÓW Własność Charakterystyka:
- lepkość w 100°C – Odpowiada w przybliżeniu lepkości oleju w normalnych warunkach pracy silnika
- wskaźnik lepkości – Mówi o tym, jak zmienia się lepkość oleju wraz ze zmianami temperatury
- lepkość w ujemnych temperaturach – Mówi o warunkach startu zimowego silnika
- temperatura płynięcia – Temperatura, poniżej której olej ulega zestaleniu
- temperatura zapłonu – Miara zawartości lotnych składników w oleju
- odparowalność – Miara potencjalnych strat oleju przez odparowanie w czasie pracy silnika Wyszczególnione wyżej własności są najczęściej stosowane do opisu charakterystyki jakościowej oleju. Przy ich pomocy można porównać oleje między sobą, określić zakres ich stosowania, a także skontrolować jakość oleju świeżego.